МК гуманітарної підготовки

Голова комісії:

Біляєва Тетяна Валеріївна – викладач предметів суспільно-гуманітарної підготовки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»

Члени  Комісії:

Орлинська Світлана Петрівна – викладач предметів суспільно-гуманітарної підготовки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач»

Масло Олександра Олексіївна – член комісії, заступник директора з навчальної роботи

Біла Н.І. – викладач

Чубун Людмила Олександрівна – викладач предметів суспільно-гуманітарної підготовки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач»

Упорова Алла Федоровна – член комісії, заступник директора з навчально-виховної роботи

Коник К.М. – викладач

Черемісінова Ю.Л. – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст» ІІ категорії

План

роботи методичної комісії

викладачів гуманітарної підготовки

на 2015-2016 навчальний рік

Головна мета: забезпечення непереривного і цілеспрямованого професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог.

 

Завдання:

 1. Підвищення науково-методичного рівня, професійної майстерності педагогічних працівників.
 2. Розвиток творчої діяльності педагогічних працівників (потреба в новизні, у творчому підході до праці).
 3. Моніторинг навчальних можливостей та навчальних досягнень учнів, професійних можливостей, потреб і запитів педагогічних працівників.
 4. Залучення педагогічних працівників до науково-дослідної, дослідно-експериментальної роботи над методичною темою.
 5. Впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін в навчально-виховний процес.
 6. Погодження навчально-програмної документації.
 7. Забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.
 8. Вивчення і використання в навчально-виховному процесі інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду.
 9. КМЗ предметів, обмін досвідом з роботи над новою методичною темою.
 10. Аналіз результатів навчально-виховного процесу, якості знань і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури.
 11. Аналіз результатів контролю якості знань учнів (директорські контрольні роботи), розробка пропозицій та рекомендації з поліпшення викладання навчальних предметів.
 12. Організація наставництва.
 13. Організація та проведення позакласних заходів з предметів.

 

Найголовнішим та найістотнішим у роботі методичної комісії є надання реальної, дієвої допомоги викладачам, поєднання професійних знань, навичок та вмінь і необхідних для сучасного педагога рис особистості.

 

Методична тема над якою працює колектив ліцею:

 

« Запровадження у навчально-виробничий процес педагогіки толерантності, як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадського суспільства з використанням інноваційних технологій».

 

 

 

Серпень

Тема: Організація роботи методичної комісії в новому навчальному році.

Мета: Спланувати роботу на навчальний рік, сформувати основні задачі.

 

 1. Аналіз роботи МК за минулий навчальний рік та завдання на 2015-2016 рік.
 2. Обговорення та затвердження плану роботи МК на 2015-2016 навчальний рік.
 3. Вивчення законодавчої бази освіти (опрацювання нормативно-правових документів).
 4. Правила ведення документації.
 5. Обговорення поурочно-тематичного планування, навчальних планів.
 6. Навчально-методичне забезпечення предметів гуманітарної підготовки.
 7. Погодження планів роботи кабінетів, гуртків та індивідуальної методичної роботи викладачів.
 8. Обговорення графіків відкритих уроків та позакласних заходів.
 9. Обговорення завдань для проведення контрольних робіт із загальноосвітніх предметів за курс базової середньої освіти.

 

Вересень

Тема: Моніторинг якості знань учнів з предметів гуманітарної підготовки в 2015-2016 н.р.

Мета: Заходи покращення якості знань учнів та діагностика навчальних можливостей учнів першого курсу.

 

 1. Обговорення пропозицій по вдосконаленню роботи членами МК над методичною темою ліцею.
 2. Розробка завдань для внурішньоліцейних олімпіад з української мови та літератури, світової літератури, історії, іноземної мови.
 3. Вивчення методичних рекомендацій щодо вивчення гуманітарної підготовки у 2015-2016 н.р.
 4. Обговорення та затвердження збільшення кількості годин з предмету «Англійська мова» за рахунок введення відео відео уроків з основних тем.

 

Жовтень

Тема: Підвищення науково-методичного рівня членів МК.

Мета: Обмін досвідом між викладачами гуманітарного циклу Запорізької області..

 

 1. Аналіз контрольних робіт за курс базової середньої освіти і заходи по ліквідації недоліків.
 2. Обговорення листа Запорізької обласної ради щодо української мови.
 3. Доповідь «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури засобами толерантності.» – Орлинська С.П.

 

Листопад

Тема: Аналіз стану і результати навчально-виховного процесу, якість знань, умінь і навичок учнів.

Мета: Заходи покращення якості знань учнів.

 

 1. Інформація про проведення директорських контрольних робіт, предметних олімпіад (підготовка завдань та документації).
 2. Проведення XVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
 3. Доповідь «Нові трактування історичних подій згідно типових програм ПТНЗ у 2015-2016 навчальному році. (Лист МОН 1/9 – 394 від 17.08.2015р.)» – Чубун Л.О.

 

Грудень

Тема: Підсумок роботи МК за І семестр.

Мета: Проаналізувати результати перевірочних робіт учнів з предметів гуманітарного циклу.

 

 1. Аналіз результатів директорських контрольних робіт та проведення олімпіад з предметів гуманітарної підготовки.
 2. Взаємовідвідування уроків (обмін досвідом).
 3. Доповідь «Розвиток навичок критичного мислення на уроках англійської мови.» – Біляєва Т.В.
 4. Творчий звіт викладача української мови та літератури – Орлинської С.П.

 

Січень

Тема: Моніторинг якості знань учнів з предметів гуманітарної підготовки.

Мета: Діагностика навчальних досягнень учнів за І семестр та усунення прогалин в знаннях учнів.

 

 1. Моніторинг якості знань учнів за І семестр навчального року.
 2. Педагогічні читання.
 3. Виставка КМЗ предметів.
 4. Проведення та обговорення відкритого уроку з української літератури «Остап Вишня. Усмішки.» – Орлинська С.П.
 5. Підготовка матеріалів викладача Орлинської С.П. на підтвердження вищої категорії.

 

Лютий

Тема: Використання різних методів навчання для виховання толерантності  учнів.

Мета: підвищення психолого-педагогічного рівня членів методичних комісій.

 

 1. Про організацію проведення тижня гуманітарного цикла.
 2. Проведення та обговорення відкритого уроку з всесвітньої історії «Японія у другий половині XX, початку XXI століття.» – Чубун Л.О.
 3. Доповідь «Інтеграція предметів гуманітарного циклу, як одна із умов досягнення цілей сучасної освіти.» – Бикова О.Г.

 

Березень

Тема: Розвиток творчої обдарованості учнів.

Мета: Розглянути форми і методи роботи, які сприятимуть розвитку обдарованості учнів.

 

 1. Організація і проведення тижня гуманітарного цикла.
 2. Про проведення Шевченківських днів.
 3. Підготовка методичного бюлетеня.

 

Квітень

Тема: Підвищення ефективності уроку за рахунок використання обґрунтовано підібраних дидактичних засобів навчання.

Мета: Використання в навчальному процесі інноваційних технологій.

 

 1. Про підсумки проведення Шевченківських днів – Орлинська С.П.
 2. Підсумки проведення тижня гуманітарного циклу – Біляєва Т.В.
 3. Проведення та обговорення відкритого уроку з англійської мови «Природні катаклізми.» – Біляєва Т.В.

 

Травень

Тема: Підсумки роботи МК над методичною темою.

Мета: Поширення досвіду роботи педагогічних працівників над методичною темою.

 

 1. Опрацювання методичних рекомендацій щодо проведення ЗНО та ДПА у 2015-2016 році.
 2. Підсумки роботи над методичною темою.
 3. Проведення та обговорення відкритого уроку з художньої культури «Образотворче мистецтво Італії. Леонардо да Вінчі. Рафаель.» – Бикова О.Г.

 

Червень

Тема: Підсумок роботи методичної комісії.

Мета: Узагальнення результатів роботи МК.

 

 1. Підведення підсумків роботи за рік.
 2. Складання плану на наступний рік.
 3. Обмін досвідом з самоосвіти між викладачами методичної секції.

 

 

 

 

Голова МК                                                                                                     Біляєва Т.В.