МК природничо-математичної підготовки

Голова комісії:

Мовчан С. І.  –  голова метод комісії, викладач математики вищої категорії

Члени  комісії:

Вертелицька Н. В. –  викладач біології  І категорії.

Пінчук О.І. – викладач

Шабанова І. В. – викладач фізики ІІ категорії.

Должкова В. В. – викладач хімії та географії   І категорії.

Моторіна В. Т. – викладач хімії вищої категорії, викладач – методист

 

План

роботи методичної комісії викладачів

природничо-математичної підготовки

на 2015-2016 навчальний рік

 

Головна мета: забезпечення безперервного і цілеспрямованого професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог.

 

Завдання:

 

 1. Підвищення науково – методичного рівня, професійної майстерності педагогічних працівників.
 2. Розвиток творчої діяльності педагогічних працівників (потреба в новизні, у творчому підході до праці)
 3. Організація діагностики і самодіагностики навчальних можливостей учнів, професійних можливостей, потреб і запитів педагогічних працівників та навчальних досягнень учнів.
 4. Залучення до науково-дослідної, дослідно – експериментальної  роботи над новою методичною темою.
 5. Впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін.
 6. Розгляд, аналіз робочої навчально – програмної документації.
 7. Забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.
 8. Вивчення і використання в навчально – виховному процесі інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду.
 9. КМЗ предметів, розробка методичних рекомендацій з нової методичної теми.

 

10. Аналіз результатів навчально – виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань,  умінь   і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури.

 

11. Аналіз результатів контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо поліпшення викладання навчальних предметів.

 

12. Організація та проведення позакласних заходів з предметів

 

Найголовнішим та найістотнішим у методичній роботі є надання реальної, дієвої  допомоги викладачам у розвитку їхньої майстерності  поєднання професійних знань, навичок та вмінь і необхідних для сучасного педагога рис особистості

 

Методична тема, над якою працює колектив ліцею: «Запровадження у навчально- виробничий процес педагогіки толерантності, як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадського суспільства з використанням інноваційних технологій»

 

 

 

І. Серпень

 

Тема: Організація навчально – виховного процесу в новому навчальному році.

 

Мета: спланувати роботу на навчальний рік.

 

 1. Аналіз роботи МК за минулий навчальний рік та завдання на 2015 – 2016 навчальний рік.
 2. Обговорення та затвердження плану роботи МК на 2015 – 2016  навчальний рік.
 3. Вивчення законодавчої бази освіти (опрацювання нормативних і концептуальних документів).
 4. Правила ведення документації.
 5. Погодження графіків проведення відкритих уроків, заходів.
 6. Погодження перспективно – тематичних планів по предметам.
 7. Обговорення завдань для проведення контрольних робіт із загальноосвітніх предметів за курс базової середньої освіти

 

 

 

 

 

ІІ. Вересень

 

Тема: Моніторинг якості знань учнів ліцею.

 

Мета: Діагностика навчальних можливостей учнів ліцею.

 

 1. Підсумки та аналіз результатів контрольних робіт із загальноосвітніх  предметів за курс базової середньої освіти.
 2. Аналіз моніторингу знань учнів за 2014 – 2015 навчальний рік
 3. Заходи усунення пропусків в знаннях учнів ліцею.
 4. Правила атестації, зміни в правилах атестації, перелік документів для атестації. Доповідь методиста ліцею Масло О. О.
 5. Випуск методичного бюлетеня.

 

 

 

 

 

ІІІ. Жовтень

 

Тема: Продовжити вивчення теоретичних питань з методичної теми ліцею членами МК.

 

Мета: Розробити план вивчення теоретичних питань з методичної теми ліцею.

 

 1. Вивчення науково – методичної літератури з питань: педагогіка толерантності; демократичне, стабільне, заможне суспільство.
 2. Доповідь «Методи і форми навчання» Шабанова І. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Листопад

 

Тема: Використання досягнень психолого – педагогічної науки  в педагогічній діяльності.

 

Мета: Розглянути психологічні фактори, які сприяють впровадженню нової методичної теми.

 

 1. Обговорення завдань для предметних  олімпіад, директорських контрольних робіт.
 2.  Предметний тиждень: «Великі вчені – математики, фізики, хіміки, біологи, географи, астрономи»

 

 

 

 

 

V. Грудень

 

Тема: Реалізація методичної теми при проведенні позакласних заходів

 

Мета: Ефективність використання нових методів в позакласних заходах.

 

 1. Позакласний захід: «1 грудня – День боротьби зі СПІДом» Вертелицька Н. В і Должкова В. В.
 2. Позакласний захід: «День пам’яті пожежників, які загинули при Чорнобильській аварії»  Должкова В. В. і Вертелицька Н. В

 

 

 

 

 

 

 

VI. Січень

 

Тема: Моніторинг якості знань учнів ліцею.

 

Мета: Діагностика навчальних досягнень  учнів ліцею за І семестр.

 

 1. Обговорення результатів предметних олімпіад та директорських контрольних робіт.
 2. Аналіз моніторингу якості знань за І семестр.
 3. Педагогічні читання

 

 

 

VII. Лютий

 

Тема: Шляхи підвищення якості навчання.

 

Мета: Проаналізувати  рівень навченості, шляхи підвищення якості навчання.

 

1. Доповідь «Взаємовідносини між учнями та викладачами»

 

Вертелицька Н. В.

 

2. Доповідь  «??????» Должкова В. В.

 

3. Урок математики  Мовчан С.І.

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Березень

 

Тема:  Реалізація методичної теми у навчально – виховній роботі

 

Мета: Толерантність як спосіб виховання і навчання учнів.

 

1. Доповідь «З думкою про учня.  Що таке толерантність?» Мовчан С. І.

 

 

 

 1. Відкритий урок з біології «Одномембранные органелллы: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли»» Вертелицька Н. В
 2.  Проведення і обговорення відкритого уроку.
 3. Урок географії Должкова В.В.

 

 

 

 

 

 

 

ІХ. Квітень

 

Тема: Використання інноваційних технологій

 

Мета: Апробація і введення нових освітніх технологій

 

 1. Урок  з хімії.   Моторина В. Т.
 2. Доповідь «Педагогічна рада. Інновації в освіті»  Моторина В. Т.
 3. Урок-семінар з математики «Геометричні тіла» Мовчан С. І.
 4. День пам’яті Чорнобильської трагедії. Вертелицька Н. В., Должкова В. В.
 5. Проведення і обговорення відкритого уроку.

 

 

 

 

 

 

 

Х. Травень

 

Тема: Обмін досвідом роботи членів МК над методичною темою в навчальному році.

 

Мета: Поширення досвіду між членами МК.

 

 1. Проведення і обговорення відкритого уроку.
 2. Обмін досвідом роботи над методичною темою між членами комісії.
 3. Організація виставки методичних розробок  членів комісії.
 4. КМЗ предметів природничо – математичної підготовки.

 

 

 

ХІ. Червень

 

Тема: Підсумки роботи МК.

 

Мета: узагальнення результатів роботи МК.

 

 1. Підведення підсумків роботи за навчальний рік.
 2. Складання плану на наступний рік.

 

Голова методичної комісії                                        Мовчан С. І.