Правила прийому

       

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного навчального закладу

«Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти»

2 корпус (залізничні професії)

на 2018 рік

І. Загальна частина
1.1. Правила прийому до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року №499.
1.2. Правила прийому до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» є обов’язковими.
1.3. До ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.
1.4. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.5. Прийом громадян до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
кваліфікований робітник.
1.6. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків місцевого бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
1.7. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II. Приймальна комісія
2.1. Прийом до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» на 2018 рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО», за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації до 01.12.2017р..
2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;
– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, сайт центру та інформаційні стенди і обумовлювлюють:
Перелік професій, спеціальностей:
На базі 9 класів(з наданням повної загальної середньої освіти):

– Слюсар з ремонту рухомого складу (ІV розряд). Машиніст тепловоза. Машиніст електровоза – термін навчання 4 роки.
– Слюсар з ремонту рухомого складу. Електрогазозварник (IV розряд) – термін навчання 4 роки.
– Контролер-касир (IV розряд). Касир квитковий (І категорія). Провідник пасажирського вагона (II категорія). — термін навчання 4 роки.

– Електрогазозварник (IV розряд). Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (ІІІ розряд). Контролер зварювальних робіт (III розряд). – термін навчання 4 роки.
– Оператор комп’ютерного набору (І категорія). Офісний службовець (бухгалтерія), — термін навчання до 3,5 років.
– Муляр (IV розряд). Лицювальник-плиточник (IV розряд). – термін навчання 3 роки.
– Маляр (IV розряд). Штукатур (IV розряд). – термін навчання 3 роки.

На базі 11 класів:
– Слюсар з ремонту рухомого складу. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (II розряд). – термін навчання 1 рік 24 тижні.

– Слюсар з ремонту рухомого складу. Електрогазозварник (II розряд) – термін навчання 1 рік 24 тижні.
– Адміністратор (II розряд). Касир торговельного залу (II категорія). Контролер-касир (II розряд), – термін навчання І рік 23 тижні.

– Електрогазозварник (IV, V розряд). – термін навчання 1 рік 22 тижні.
– Маляр (V розряд). Штукатур (ІІІ розряд) . – термін навчання 1 рік 26 тижнів.

Плановані обсяги прийому.
На базі 9 класів (з наданням повної загальної середньої освіти):
– Слюсар з ремонту рухомого складу. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. – 25 чол.
– Слюсар з ремонту рухомого складу. Електрогазозварник. – 25 чол.
– Контролер-касир. Касир квитковий. Провідник пасажирського вагона. – 25 чол.

– Слюсар з ремонту рухомого складу (ІV розряд). Машиніст тепловоза. Машиніст електровоза – 25 чол.

– Електрогазозварник. Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Контролер зварювальних робіт . – 25 чол.
– Оператор комп’ютерного набору. Офісний службовець (бухгалтерія). – 30 чол.
– Муляр. Лицювальник-плиточник. – 25 чол.
– Маляр. Штукатур. – 30 чол.
На базі 11 класів:
– Слюсар з ремонту рухомого складу. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. – 25 чол.
– Адміністратор. Касир торговельного залу. Контролер-касир. – 25 чол.

– Електрогазозварник. – 30 чол.
– Маляр. Штукатур. – 30 чол.
Форма навчання – денна.
Перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань:
– «Слюсар з ремонту рухомого складу. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.» – співбесіда,
– «Слюсар з ремонту рухомого складу. Електрогазозварник.» – співбесіда,

– «Контролер-касир. Касир квитковий. Провідник пасажирського вагона.» – співбесіда,
– «Адміністратор. Касир торговельного залу. Контролер-касир.» – співбесіда.

– «Електрогазозварник. Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Контролер зварювальних робіт». – співбесіда,
– «Електрогазозварник». – співбесіда,
– «Оператор комп’ютерного набору. Офісний службовець (бухгалтерія)» – співбесіда,
– «Муляр. Лицювальник-плиточник» – співбесіда,
– «Маляр. Штукатур.» – співбесіда,
У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. Заява на апеляцію, подана пізніше встановленого терміну, до розгляду не приймається.
Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):
понеділок – з 8.00 до 16.15г.
вівторок – з 8.00 до 16.15г.
середа – з 8.00 до 16.15г.
четвер – з 8.00 до 16.15г.
п’ятниця-з 8.00 до 16.15г.
Наявність місць у гуртожитку – 300, надається особам, які потребують.
Порядок проходження медичного огляду вступників — надання медичної довідки за формою 086-У та довідки про щеплення .
2.6. Строки проведення прийому на навчання: з 01.06.2018 по 31.08.2018 р.
ІІІ. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:
– документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
– ідентифікаційний код (копія);
– довідка з місця проживання;
– медичну довідку за формою 086-У, встановленою чинним законодавством;
– 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);
– довідка про щеплення;
– копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
IV. Умови прийому
4.1. Прийом до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди.
4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.
V. Зарахування
5.1. Зараховуються поза конкурсом:
– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року №524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»:
– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
– випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали
дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);
– особи, які вступають до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» за формою навчання.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.5. Зарахування до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» здійснюється наказом директора.
5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» на навчання за рахунок видатків місцевого бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VI. Прикінцеві положення
6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку. Відраховуються з ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.4. Матеріали, що засвідчують результати вступних іспитів, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається акт.
6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО» здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політик) у сфері професійно-технічної освіти, Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

Розглянуто на педраді Протокол

від 22 жовтня 2017 № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ДНЗ «Мелітопольський БЦПТО»

від 20 жовтня 2017 року №85