Робота приймальної комісії

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

2.1 Прийом до ДНЗ «МБЦ ПТО» здійснює
приймальна комісія.

2.2 Очолює   приймальну   комісію   директор ДНЗ “МБЦ ПТО”,   який   своїм   наказом
визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи .

2.3 Правила   прийому   до   ДНЗ    «МБЦ ПТО» на 2018 рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих  Типових правил, та затверджуються директором ДНЗ “МБЦ ПТО”, за погодженням з директором Департаменту освіти і науки, Запорізької обласної державної адміністрації до 01 грудня 2017 року.

2.4 Приймальна комісія:

–  організовує прийом заяв та документів;

–   проводить   зі    вступниками   бесіди   з   питань   вибору   професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення
особливого       соціального       захисту       учнів,       слухачів,
працевлаштування після закінчення навчального закладу;

–  організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення  щодо  осіб,  рекомендованих  до  зарахування  до  ДНЗ
«МБЦ ПТО», оформляє протокол та оголошує відповідні
списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням
здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

5. Правила прийому до ДНЗ «МБЦ ПТО» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

Перелік професій, спеціальностей: 
На базі 9 класів(з наданням повної загальної середньої освіти):

– Слюсар з ремонту рухомого складу (ІV розряд). Машиніст тепловоза. Машиніст електровоза – термін навчання 4 роки.
– Слюсар з ремонту рухомого складу. Електрогазозварник (IV розряд) – термін навчання 4 роки.
– Контролер-касир (IV розряд). Касир квитковий (І категорія). Провідник пасажирського вагона (II категорія). — термін навчання 4 роки.

– Електрогазозварник (IV розряд). Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (ІІІ розряд). Контролер зварювальних робіт (III розряд). – термін навчання 4 роки.
– Оператор комп’ютерного набору (І категорія). Офісний службовець (бухгалтерія), — термін навчання до 3,5 років.
– Муляр (IV розряд). Лицювальник-плиточник (IV розряд). – термін навчання 3 роки.
– Маляр (IV розряд). Штукатур (IV розряд). – термін навчання 3 роки.

На базі 11 класів:
– Слюсар з ремонту рухомого складу. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (II розряд). – термін навчання 1 рік 24 тижні.

– Слюсар з ремонту рухомого складу. Електрогазозварник (II розряд) – термін навчання 1 рік 24 тижні.
– Адміністратор (II розряд). Касир торговельного залу (II категорія). Контролер-касир (II розряд), – термін навчання І рік 23 тижні.

– Електрогазозварник (IV, V розряд). – термін навчання 1 рік 22 тижні.
– Маляр (V розряд). Штукатур (ІІІ розряд) . – термін навчання 1 рік 26 тижнів.

Плановані обсяги прийому.
На базі 9 класів (з наданням повної загальної середньої освіти):
– Слюсар з ремонту рухомого складу. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. – 25 чол.
– Слюсар з ремонту рухомого складу. Електрогазозварник. – 25 чол.
– Контролер-касир. Касир квитковий. Провідник пасажирського вагона. – 25 чол.

– Слюсар з ремонту рухомого складу (ІV розряд). Машиніст тепловоза. Машиніст електровоза – 25 чол.

– Електрогазозварник. Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Контролер зварювальних робіт . – 25 чол.
– Оператор комп’ютерного набору. Офісний службовець (бухгалтерія). – 30 чол.
– Муляр. Лицювальник-плиточник. – 25 чол.
– Маляр. Штукатур. – 30 чол.
На базі 11 класів:
– Слюсар з ремонту рухомого складу. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. – 25 чол.
– Адміністратор. Касир торговельного залу. Контролер-касир. – 25 чол.

– Електрогазозварник. – 30 чол.
– Маляр. Штукатур. – 30 чол.

Форма навчання – денна.
Перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань:
– «Слюсар з ремонту рухомого складу. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.» – співбесіда,
– «Слюсар з ремонту рухомого складу. Електрогазозварник.» – співбесіда,

– «Контролер-касир. Касир квитковий. Провідник пасажирського вагона.» – співбесіда,
– «Адміністратор. Касир торговельного залу. Контролер-касир.» – співбесіда.

– «Електрогазозварник. Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Контролер зварювальних робіт». – співбесіда,
– «Електрогазозварник». – співбесіда,
– «Оператор комп’ютерного набору. Офісний службовець (бухгалтерія)» – співбесіда,
– «Муляр. Лицювальник-плиточник» – співбесіда,
– «Маляр. Штукатур.» – співбесіда,
У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. Заява на апеляцію, подана пізніше встановленого терміну, до розгляду не приймається.
Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):
понеділок – з 8.00 до 16.15г.
вівторок – з 8.00 до 16.15г.
середа – з 8.00 до 16.15г.
четвер – з 8.00 до 16.15г.
п’ятниця-з 8.00 до 16.15г.
Наявність місць у гуртожитку – 300, надається особам, які потребують.
Порядок проходження медичного огляду вступників — надання медичної довідки за формою 086-У та довідки про щеплення .
2.6. Строки проведення прийому на навчання: з 01.06.2018 по 31.08.2018 р.