29 квітня 2014 р. директор ДНЗ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ” Потєряєв І.Л. звітував про свою роботу за період 2009 – 2014 рр.

29 квітня 2014 р. директор ДНЗ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ” Потєряєв І.Л. звітував про свою роботу за період 2009 – 2014 рр.

Звіт директора

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»

 

У своїй роботі директор ліцею керується Конституцією України, Законами України «Про працю», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Рішеннями Верховної Ради України, Постановами Кабінету Міністрів України, Статутом, Колективним договором ліцею, Наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та іншими нормативно-правовими документами.

Підводячи підсумки роботи за період 2009-2014 років, слід відзначити, що в ліцеї нормальна стабільна обстановка, навчально-виховна робота ведеться на рівні державних стандартів якості освіти. Повністю виконуються навчальні плани і програми з первинної підготовки, перепідготовки та курсової підготовки кадрів робітничих професій для залізничного транспорту згідно ліцензії Серія АЕ №285409 від 08.11.2013 року і свідоцтва про атестацію Серія РД №000292 від 15.04.2008 року.

І. Забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесу.

1.1.Професійно-практична підготовка в ліцеї здійснюється шляхом тісного зв’язку з теоретичною підготовкою на основі міжпредметних зв’язків; проведення протягом року викладачами та майстрами виробничого навчання тижнів професійного направлення (вагонного, локомотивного, та станційного господарства), створення та робота комп’ютерних лабораторій на основі розроблених та введених в експлуатацію комп’ютерних програм.

Протягом року учням створювалися належні умови для практичного вивчення нової техніки, прогресивної технології шляхом співробітництва з технічними відділами підприємств-замовників, шляхом придбання нової навчальної літератури «Пасажирський рухомий склад магістральних залізниць України» для вивчення введених в 2012 році в експлуатацію нових поїздів «Шкода», «Хюндай», нових вагонів будівництва Крюковського вагонобудівного заводу, також шляхом придбання нових комп’ютерних програм.

Удосконалюється планування виробничої діяльності навчальних груп з урахуванням навчальних програм, фонду робочого часу,  росту кваліфікації та продуктивності праці учнів, розроблені майстрами виробничого навчання навчальні норми часу в залежності від місяців навчання.

Систематично ведеться робота щодо дотримання норм наукової організації праці та охорони праці.

Майстрами виробничого навчання разом з робітниками технічних відділів підприємств-замовників розроблені та затверджені керівниками підприємств переліки пробних кваліфікаційних робіт, переліки навчально-виробничих робіт згідно програм виробничого навчання, графіки пересування учнів на навчальних місцях, навчально-виробничих ділянках згідно навчальних планів.

Для виконання кваліфікаційних робіт підготовлено матеріали, заготовки, інструменти, також готували матеріали і оновлювали інструмент для виконання учнями операційних тем у наступному навчальному році, ведеться реконструкція зварювальних майстерень.

На базі слюсарних майстерень у червні місяці організовано та проведено конкурс професійної майстерності «Кращий слюсар».

  Через відсутністість центру стажування майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки стажування організовується та проводиться на підприємствах-замовниках без відриву від виробництва.

1.2. Теоретична підготовка спланована і проводилася у відповідності з планами на навчальний рік.

Згідно планування проведена  така робота:

 1. Виконання навчальних планів і програм.
 2. Удосконалення навчальних програм з предметів професійно-теоретичної підготовки з метою міжпредметних зв’язків та недопущення дублювання.
 3. Зв’язок теоретичного навчання з виробничим навчанням, виробничою практикою, розробка завдань, тестів, вправ з професійною спрямованістю, виробничо-проблемних ситуацій.
 4. Виконання лабораторних, практичних робіт, навчальних екскурсій і т.ін. згідно вимог навчальних програм.
 5. Розробка тестів для письмових екзаменаційних робіт, директорських контрольних робіт, контрольних робіт за шкільний курс навчання.
 6. Організація самоосвіти педпрацівників, вивчення методичних  рекомендацій, Наказів НМЦ ПТО, Міністерства освіти і науки України з питань удосконалення навчально-виховного процесу та мовної політики.
 7. Взаємовідвідування педпрацівниками уроків теоретичного та виробничого навчання з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничому процесі.
 8. Використання інноваційних технологій з метою підвищення ефективності:

–         навчально-виробничого процесу;

–         використання навчального часу на уроках;

–         активізація розумової діяльності учнів;

–         методики використання ТСО;

–         програмного навчання;

–         НОТ у навчально-виховному процесі.

 1. Вивчення передового педагогічного досвіду.
 2. Співпраця з редакцією газети «Обрій».
 3. Робота над новою методичною темою: «Запровадження у навчально- виробничий процес педагогіки толерантності як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадянського суспільства з використанням інноваційних технологій».
 4. Аналіз викладання предметів математики, зарубіжної літератури, іноземної мови, хімії, географії, біології і т.ін.
 5. КМО предметів, уроків, позакласних заходів.
 6. Проведення іспитів, ДПА, консультацій, додаткових занять, обладнання у навчальних кабінетах куточків підготовки до іспитів і ДПА, робота предметних гуртків.
 7. Проведення відкритих уроків, майстер-класів.
 8. Участь педпрацівників в обласних науково-методичних семінарах.
 9. Участь учнів у обласних олімпіадах, конкурсах і т.ін.
 10. Проведення предметних тижнів, випуск методичних бюлетенів.
 11. Надання методичної допомоги молодим фахівцям, наставництво.
 12. Постійний моніторинг якості знань з метою підвищення ефективності навчального процесу.
 13. Атестація та підвищення кваліфікації педпрацівників.

Виховна робота.

Соціально-економічне перетворення, які відбуваються сьогодні в нашій державі, відбиваються на умовах і процесі виховання і навчання майбутніх працівників. Перед педагогами постає завдання підготовки дітей до життя у вільному суспільстві, хаотичному, нестабільному, де необхідно боротися за виживання. Саме це враховує педагогічний колектив ліцею.

1.3. Виховна робота в ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» протягом 2009 – 2014 навчальних років велася згідно річного плану виховної роботи та плану додаткових заходів. Колектив прагнув сформувати у молоді високі моральні цінності, властиві українському народу, встановити гуманні взаємини між усіма членами педагогічного та учнівського колективів.

За допомогою тематичних виховних годин та позакласних заходів, намагалися запобігти негативному впливу на свідомість учнів інформації, яка містить елементи жорстокості, насильства. Продовжували пропагувати здоровий спосіб життя, намагалися довести, що пияцтво, тютюн, наркотики не лише завдають шкоди здоров’ю, але й руйнують життя, кар’єру, спустошують душу. Особливу увагу звертали на виховання патріотизму, толерантності, вміння спілкуватися, адже всім відомо, що комунікабельна людина досягає в житті набагато більше успіхів, ніж суперпрофесіонал, який не володіє мистецтвом спілкування.

Виховна робота здійснювалась відповідно до Положення про виховну роботу в ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ», велику допомогу надавали батьківські комітети (груп, ліцею, гуртожитку), Рада профілактики, Рада учнівського самоврядування, Рада гуртожитку, МО класних керівників, учнівська профспілка.

Виховна робота велася за такими напрямками:

–         духовно-моральне виховання;

–         патріотичне виховання;

–         превентивне виховання;

–         технічно-трудове виховання;

–         художньо-естетичне виховання;

–         формування навичок здорового способу життя;

–         спортивно-масова робота;

–         організація профорієнтації;

–         соціальний захист учнів;

–         робота з батьками.

 1. Нормативні документи: Закон України «Про освіту», Закон України «Про професійно-технічну освіту», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про охорону здоров’я», Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН про права дитини, Сімейний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення», Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 року № 165 «Деякі питання стипендіального забезпечення», Наказ Міністерства освіти і науки України № 257 від 16.04.2002 року «Про затвердження орієнтовного положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України», Наказ Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000 року «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», Комплексна програма профілактики злочинів, Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепція превентивного виховання дітей та молоді, Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту та соціальний захист населення», Комплексна програма профілактики запобіганню поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення регіону.
 2. Аналіз контингенту учнів
навчальний рік контингент сироти чорнобильці малозабезпечені багатодітні напівсироти проживаючи у гуртожитку проживаючи на квартирах
2009-2010 469 15 3 6 25 51 150 103
2010-2011 470 18 4 13 19 47 150 108
2011-2012 501 18 4 3 27 48 142 104
2012-2013 407 12 6 4 32 53 142 93
2013-2014 404 6 5 29 54 150 44

 

 

 1. Робота з учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Основним нормативно-правовим документом соціального захисту дітей цієї категорії  є Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту і матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Крім виплат, передбачених чинним законодавством (стипендія, харчування, щорічна матеріальна допомога, допомога на придбання літератури, м’який інвентар, грошова компенсація на одяг, взуття при випуску, при працевлаштуванні, їх вітають з Днем Святого Миколая, з Новим роком (подарунки за рахунок профспілки), надаємо матеріальну допомогу на проїзд додому на час канікул, матеріальну допомогу на оплату навчання в Центрі довузівської підготовки, двічі на рік вони проходять медогляд, застраховані від нещасного випадку, з метою профілактики захворювань забезпечуються медикаментами. У 2010 році всі оздоровлені на базі «Юність», у 2011 році – на базі відпочинку «Меліоратор» (Кирилівка), у 2013 році – всі повнолітні, отримали матеріальну допомогу на оздоровлення. З учнями цієї категорії працює психолог з метою адаптації їх до самостійного життя.

 1. Робота з учнями, що мешкають у гуртожитку. Гуртожиток потужною спроможністю 150 місць орендуємо у Мелітопольської міської ради. Побутові умови задовільні. За останні три роки для гуртожитку придбали копіювальну техніку, ноутбук, теле- та відеоапаратуру, фотоапарат, мобільний телефон, пральну машину-автомат. Це дало змогу поліпшити побут учнів. Виховну роботу в гуртожитку забезпечують три вихователі, психолог, постійно відвідують учнів керівники груп, адміністрація. В гуртожитку працюють секції шашок та шахів, настільний теніс, гурток прикладного мистецтва «Зроби сам», психолог веде заняття за програмою «Рівний-рівному». Проходять спортивні змагання з шахів, шашок, волейболу, футболу, тенісу, проводяться бесіди про шкоду паління, вживання алкоголю, наркотиків. Учні переглянули й обговорили відеофільми «Нарконон», «Антіалкоголь», «АнтиСНІД», «Торгівля людьми». Вихователі та психолог проводять тематичні вечори, дискотеки, Дні іменинника, вечір знайомств, бесіди, зустрічі з працівниками різних установ та інше.
 2. Робота гуртків, клубів, об’єднань, спортивних секцій. Працює 8 спортивних секцій, духовий оркестр, танцювальна студія «Світанок», театр «МасКа», гурток «Юнкор», що охоплює 193 учня. Збірні команди беруть участь у всіх змаганнях міської та обласної спартакіади. У 2010-2011 навчальному році збірні команди юнаків посіли призові місця з усіх видів спорту як у міській, так і в обласній спартакіаді; у 2012-2013 навчальному році збірні команди юнаків і дівчат теж брали участь у змаганнях з міні-футболу, волейболу, стрітболу, шахів, шашок та настільного тенісу, де юнаки посіли загальне перше місце, дівчата – загальне друге місце. «МасКа» брала участь в 4 Всеукраїнському фестивалі «Маски Мельпомени»  і отримала Диплом «Надія фестивалю», кубок фестивалю й подарунок. Сьогодні театр співпрацює зі школою мистецтв, готує вистави для учнів та школярів, посідає призові місця в обласних заходах художньої самодіяльності. Духовий оркестр теж бере участь у ліцейних, міських, обласних заходах. Учасники гуртка «Юнкор» посідали призові місця в конкурсі «Нащадки переможців».
 3. Робота щодо профілактики правопорушень. Учнів, схильних до правопорушень, беремо на облік, закріплюємо за ними громадських вихователів, з ними працює психолог. На цих учнів заведені картки, в яких фіксується проведена з ними робота. Керівники та старости груп здійснюють контроль за відвідуванням учнями занять, щомісяця в останній четвер працює рада з профілактики правопорушень, ведуться заняття за програмою «Рівний-рівному» . Проводяться бесіди, виховні години та вистави на правову тематику, профілактику шкідливих звичок, організовуємо зустрічі з працівниками наркодиспансеру, кримінальної міліції, виконавчої, соціальної служб, інспектором Служби у справах дітей. Складено і затверджено план спільної роботи з ними.
 4. Робота з обдарованою молоддю. До талановитих дітей відносимо учасників духового оркестру, акторів театру «МасКа», танцювальної студії «Світанок» – ці таланти відкрив наш колектив. Колектив розвиває їхні творчі здібності: залучає до участі в позакласних заходах, конкурсних програмах. У ліцеї працює довузівський Центр з підготовки до здачі ЗНО та вступу до вищих навчальних закладів.
 5. Досягнення учнів (Стипендіати). Підвищену стипендію отримали : Кабахідзе О.Г., Молодих А.С., Сосновська Д.О., Самофалов В.В., Тончак А.В., Абліцев К.М., Усачов О.С. Обласними стипендіатами стали Тончак А.В., Самофалов В.В., Бакшанський С.Ю.
 6. Організація та діяльність учнівського самоврядування. Учнівське самоврядування допомагає залучати учнів до гурткової роботи, веде змагання між групами, організовує допомогу ветеранам, надає допомогу у проведенні всіх заходів. Самоврядування постійно бере участь у акціях «Серце до серця», «Щастя на крилах», у цьому році взяло участь у акції «Реконструкціії Меморіального комплексу «Вотан» – Так!». У 2011 році провели благодійний марафон збирання коштів на лікування учениці нашого ліцею. Щороку бере участь у акції «За чисте довкілля», в цьому році стали ініціаторами акції «Я зроблю Мелітополь чистим». Наші проекти «Скринька добрих справ» три роки посідають перші місця.
 7. Робота з батьківським комітетом (спільні заходи). Розробили Положення про Благодійний рахунок, Положення громадського благодійного фонду, щороку складається план роботи батьківського комітету. Спільно з батьківськими комітетами груп, ліцею поліпшуємо матеріально-технічну базу ліцею, побутові   умови учнів, що проживають у гуртожитку, відвідували учнів, що проживають на приватних квартирах. Крім того, батьків залучаємо до участі в роботі ради з профілактики правопорушень, проведення позакласних заходів.

ІІ. Створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників.

2.1. Виконання заходів з комплексно-методичного забезпечення професії.

Ліцей має сьогодні солідну матеріально-технічну базу, що дає можливість організувати навчально-виховний процес на високому рівні.

У структурних підрозділах Мелітопольського залізничного вузла обладнані лабораторії електровозного, тепловозного, вагонного господарств, експлуатації локомотивів.

Постійно проводиться оснащення навчальних кабінетів, лабораторій, навчально-виробничих майстерень комп’ютерною технікою, сучаним обладнанням та матеріалами для здійснення навчального процесу на належному рівні. Створені майстерні електрозварників, газозварників, комп’ютерна лабораторія професійної підготовки. Ремонт кабінетів електротехнічних дисциплін, будови та ремонту вагонів, будови та ремонту електровозів, будови та ремонту тепловозів, лабораторії станційних професій. Оновлено освітлення в слюсарних майстернях, замінені вікна у навчальних кабінетах. Проведена реконструкція електротехнічної майстерні. Ведеться робота творчих груп по створенню електронних посібників, навчальних фільмів з професійної підготовки.

2.2. Додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання.

Розробка та перегляд інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності згідно вимог чинного законодавства. Контроль за проведенням інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Контроль  паспортів навчальних кабінетів та навчально-виробничих майстерень. Щороку затверджується «Акт готовності» навчального закладу до нового навчального року. Контроль наявності засобів індивідуального захисту та їх використання на уроках виробничого навчання.

2.3.  Система оцінки роботи майстрів виробничого навчання.

Розроблено критерії оцінювання роботи підпорядкованих працівників. Наради з викладачами професійно-теоретичної підготовки і майстрами виробничого навчання щотижня. Проведення школи молодого майстра виробничого навчання, відвідування уроків, участь у роботі методичних комісій, участь у підготовці семінарів, що проводяться на базі навчального закладу, надання методичної допомоги підпорядкованим працівникам.

3. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань щодо підготвки кваліфікованих робітників для потреб господарства

На 01.04.2014 року контингент учнів і слухачів складає 489 учня, з них 404 учня – підготовка за бюджетні кошти і 85 учнів – госпрозрахункова підготовка.

У 2009 році  контингент складав 662 учня. Порівняно з 2009 роком контингент зменшився на 173 учня. Зменшення контингенту обумовлюється демографічною ситуацією в країні та зменшенням заявок на прийом від замовника кадрів Придніпровської залізниці.

Аналіз контингенту учнів.

рік контингент
2009 662
2010 605
2011 706
2012 447
2013 560
2014 489

Виконання плану набору.

План набору

роки План набору фактично Виконання плану, %
2009 120 140 116
2010 150 176 117
2011 150 150 100
2012 120 120 100
2013 125 79 63
2014

 

Формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 року № 306. Педагогічний колектив ліцею самостійно вивчає потреби місцевих ринків праці шляхом укладання угод із замовниками робітничих кадрів, формує пропозиції шодо обсягів державного замовлення, які після їх розгляду та проведення спеціально створеною комісією співбесід з керівниками навчальних груп, узагальнюються і подаються до Міністерства освіти і науки України. Вказаний механізм забезпечує безпосередню участь у формуванні державного замовлення на підготовку робітничих кадрів як навчальних закладів, так і роботодавців та повністю враховує потреби регіонального ринку праці.

Працевлаштування 2009 – 2014 роки

показники 2009 2010 2011 2012 2013
Випуск всього 93 138 128
Працевлаштовано 74 95 70
Направлені на навчання 4 16 17
Призов на військову службу 11 22 33
Непрацевлаштовано 4 5 8
Декретна відпустка 2 7
Зміна місця проживання 4 3
Хвороба 1
Відсоток працевлаштованих учнів з числа випускників 79,6 68,8 54,7

Спільні заходи за участю роботодавців: екскурсії до структурних підрозділів Придніпровської залізниці, ТОВ «Електропривід», ПАТ – «ЗАЗ» ВП «Мелітопольський моторний завод», ВАТ «Запоріжжяобленерго». Учні навчального закладу брали участь у спортивних змаганнях в структурних підрозділах Придніпровської залізниці; виступи духового оркестру, театру «МасКа» на підприємствах, робота волонтерського руху.

У зв’язку з об’єктивними причинами (процес реструктуризації залізниці) працевлаштування випускників стало більш проблематичним. Шляхи покращення ситуації: ліцензування нових професій, налагодження нових зв’язків з підприємствами-замовниками  кадрів, підвищення якості підготовки випускників, які будуть конкурентно спроможні на ринку праці.

ІV. Створення необхідних умов для творчості педагогічних працівників, учнів і слухачів, для використання і впровадження ними прогресивних  форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експерементів.

Для підвищення методичного рівня майстрів виробничого навчання придбано навчальну літературу «Організація роботи майстра виробничого навчання».

Вся навчальна та навчально-методична робота в закладі спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчого потенціалу викладачів, майстрів виробничого навчання, підготовку їх до вироблення оптимальних методик навчання та виховання ліцеїстів.

Науково-методична робота ведеться на основі диференційованого підходу до різних категорій працівників з урахуванням педагогічного досвіду, наслідків фахової атестації, результатів педагогічної діагностики.

Зміст і завдання навчально-методичної роботи знаходять відображення в розв’язанні дидактичних, психолого-педагогічних проблем, в освоєнні і популяризації нових педагогічних технологій, в основі методичної роботи у відповідності із завданнями розвитку національної школи України.

У проведенні методичних заходів мають місце як традиційні форми (лекції, конференції, співбесіди), так і активні («круглі столи», ділові і рольові ігри, педагогічні практикуми).

Методична робота в ліцеї проводиться згідно Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженого наказом МОН України № 582 від 12.12.2000 року і спрямована на роботу над методичною темою: «Запровадження у навчально-виробничий процес педагогіки толерантності як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадянського суспільства з використанням інноваційних технологій».

З метою вивчення теоретичних питань і практичного досвіду педагогічного колективу з методичної теми були проведені педагогічні читання на тему:  «Запровадження у навчально-виробничий процес педагогіки толерантності як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадянського суспільства з використанням інноваційних технологій».

В ліцеї постійно діють 8 методичних комісій (МК), які працювали над самостійно обраними темами відповідно до методичної теми ліцею та області:

– МК локомотивного господарства – «Формування толерантності як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадянського суспільства через впровадження концепцій: інформаційна насиченість; інноваційна технологічність; орієнтованість на особистість» (голова – Груцинова О.М.);

– МК станційного господарства – «Використання інноваційних технологій та педагогіки толерантності на уроках спеціальних дисциплін та у процесі виробничого навчання» (голова – Анохіна Н.І.);

– МК електротехнічних дисциплін – «Міжпредметні зв’язки на уроках загальноосвітніх предметів і предметів професійної підготовки учнів» (голова – Суровцев А.В.);

– МК вагонного господарства – «Використання наочності, між предметних зв’язків на уроках теоретичної і виробничої підготовки для досягнення толерантності» (голова – Солонцова О.В.);

– МК викладачів предметів гуманітарного циклу – «Формування творчих здібностей учнів і виховання толерантності в процесі використання особистісно-орієнтованих технологій на уроці» (голова – Хатунська О.Є.);

– МК викладачів предметів природничо-математичної підготовки – «Виховання толерантності на уроках природничо-математичної підготовки в процесі використання особистісно-орієнтованих технологій» (голова – Мовчан С.І.);

– МК викладачів фізичного виховання та «Захисту Вітчизни» – «Використання принципів педагогічної толерантності на уроках фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» (голова – Серебреннікова С.Я.);

– МК класних керівників – «Виховання толерантної особистості в сучасному суспільстві з використанням інноваційних засобів» (голова – Бикова О.Г.).

Основними завданнями методичної роботи цих об’єднань є:

 1. організаційно-методичне забезпечення програм навчального процесу.
 2. вдосконалення форм і методів навчання і виховання.
 3. створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій.
 4. інформаційне забезпечення педагогічних працівників.
 5. вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Керівництво методичними об’єднаннями здійснюють досвідчені викладачі. Майстри виробничого навчання, викладачі, учні беруть участь в олімпіадах, конкурсах професійної майстерності, виставках технічної творчості та інтелектуальних іграх.

Основними завданнями методичної роботи є:

–         організаційно-методичне забезпечення програм розвитку ліцею;

–         удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;

–         розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

–         інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду;

–         організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;

–         створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

–         забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

–         підготовка до атестації педагогічних працівників.

Крім того, у жовтні 2012 року за наказом директора створено творчу групу «Пошук» з метою створення електронних навчальних посібників, інтерактивних електронних курсів з предметів професійно-теоретичної підготовки для впровадження системи дистанційного навчання.

Зважаючи на різні підходи до створення дистанційних курсів і відповідно до «Концепції впровадження дистанційного навчання у ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» методистом творчої групи «Пошук» Савченко Ю.Л. було успішно реалізовано І етап –  з’ясування ступеня готовності педагогічного і учнівського колективу до впровадження дистанційної форми навчання, що дозволило перейти до реалізації ІІ етапу – «Розробка основних інтерактивних елементів дистанційного навчання предметів професійно-теоретичної підготовки та їх апробація в очному навчанні».

Вже розроблено електронний навчальний посібник «Тепловоз 2Т3116» викладачем Залогіним О.І. (оформлене авторське право – свідоцтво про реєстрацію № 47883 від 19.02.2013 року ).

Авторський колектив педпрацівників (Залогін О.І., Клименко А.В., Савченко Ю.Л.) приймали участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013» (м. Київ) у номінації «Створення та впровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем., обладнання, для системи освіти» з інноваційною розробкою на тему: «Створення електронних навчальних посібників для вивчення будови і ремонту тепловозів та електровозів» із створеними й апробованими наступними розробками:

–         електронний навчальний посібник «Тепловоз 2Т3116», що використовується при вивченні предмета «Будова і ремонт тепловоза»;

–         Фрагменти ЕНМК, що використовуються при вивченні предмета «Будова та ремонт електровоза».

За участь у міжнародних виставках навчальний заклад вже тричі нагороджений дипломами:

–         за активну участь в інноваційній модернізації національної системи освіти (ІІ Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади – 2011»)

–         за активну роботу з модернізації системи освіти (ІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2012»)

–         за вагомий внесок у розвиток національної освіти (IV Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2013»)

–         золота медаль в номінації «Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти» (V Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2014»).

Продовжується співпраця з Козятинським МВПУЗТ, Київським, Сімферопольським вищими професійними училищами залізничного транспорту, Знаменським ПТУ в межах «Асоціації державних закладів профтехосвіти України залізничного транспорту».

Також продовжується міжнародна співпраця з УО «Брестський державний професійний ліцей залізничного транспорту» (Республіка Бєларусь ) в області освіти, навчально-методичної діяльності, культури і спорту. Програма співпраці передбачає обмін учнями й викладачами, розширення й поглиблення знань з історії та культури українського й білоруського народів, обмін досвідом виховання сучасної молоді.

Продовжує діяти угода про співпрацю з Об’єднанням шкіл ім. В.С. Реймонта в Малашевічах (Польща), мета якої – ознайомлення з умовами праці викладачів та освіти молоді в середніх школах Польщі.

Здійснюється підготовка до проходження ЗНО та вступу до ДНУЗТ ім. акад.В.Лазаряна випускників нашого ліцею (Савченко Ю.Л., Мовчан С.І., Шабанова І.В.)

У ліцеї здійснюється робота з інформаційно-методичного забезпечення. Роль центру інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу виконує бібліотека та методичний кабінет ліцею.

Із січня 2012 року ведеться робота зі створення банку інформаційних ресурсів: бази даних і знань, комп’ютерні, у тому числі мультимедіа, навчальні та контролюючі системи.  Створюється банк педагогічних програмних засобів для забезпечення освітніх проблем навчального закладу. Навчальні розробки викладачів систематизуються і зберігаються в електронному та паперовому вигляді. Створюється банк презентацій.

Життєдіяльність ліцею постійно висвітлюється у місцевій газеті і на міському радіо та телебаченні, на сторінках ліцейної газети «Обрій» (Должкова В.В.), електронної газети профтехосвіти Запорізької області «Обрій». Крім того, з 2010 року працює сайт ліцею, на якому ми висвітлюємо всі новини, що безумовно сприяє формуванню позитивного іміджу ліцею. Також друкуються статті наших працівників у журналі «Профтехосвіта».

Завдяки доступу до мережі Інтернет адміністрація ліцею, педагогічні працівники та учні мають змогу отримати додаткову інформацію як з метою використання її у навчальних цілях, так і з метою самовдосконалення при здійсненні самоосвіти.

V. Додержання умов колективного договору, статуту навчального закладу.

Колективний договір укладено згідно з чинним законодавством.

         Положення  цього Колективного договору діють  безпосередньо і є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і  профспілковим комітетом.

         Дія Колективного договору поширюється на всіх працівників ліцею.

         У ліцеї велика увага приділяється охороні праці:

Участь у обласних конкурсах серед ПТНЗ на кращу організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності – ІІ місце (січень 2013 р.)

         Ведеться розробка та перегляд інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності згідно вимог чинного законодавства; контроль за проведенням інструктажів з охорони праці та безпеки  життеєдіяльності; контроль паспортів навчальних кабінетів та навчально-виробничих майстерень, атестація робочих місць; контроль температурного режиму, освітлення навчальних кабінетів та навчально-виробничих майстерень; щороку затверджується «Акт готовності» навчального закладу до нового навчального року; контроль наявності засобів індивідуального захисту  та їх використання  на уроках виробничого навчання.

5.1. Аналіз якісного складу педагогічних працівників, плинність кадрів

         Аналіз якісного складу педагогічних працівників показує, що:

–         за 2009 – 2014 роки збільшилась кількість працівників з вищою освітою на 6 чол., з неповною вищою  та з  професійно –технічною  освітою – на 4 чол.

Педагогічний стаж:

–         до 10 років – 14 чол. (23,7%)

–         від 10 до 20 років – 18 чол. (30,5%)

–         понад 20 років – 27 чол. (45,8%)

Це свідчить про високий рівень педагогічної майстерності та творчий потенціал  педагогічних  працівників за результатами атестації:

–         кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» – 10 чол.

(17% від загальної кількості педагогічних працівників)

–         кваліфікаційна категорія  «спеціаліст І категорії» – 5 чол. (8,5%)

–         кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» – 5 чол. (8,5%)

–         педагогічне звання «викладач-методист» – 1 чол. (1,7%)

–         педагогічне звання «старший викладач» – 9 чол. (15,3%)

–         педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» – 2  чол. (3,4%)

–         педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» – 3 чол. (5,0%)

Майстри виробничого навчання мають такі тарифні розряди:

–         12 –й  тарифний розряд – 5 чол., або 17,3% від загальної  кількості майстрів  виробничого навчання.

–         11-й тарифний розряд  – 5 чол., або 17,3%

–         10-й тарифний розряд – 6 чол., або 20,7%

–         9-й тарифний розряд – 13 чол., або 44,7%

Плинність кадрів за три роки відсутня.

            5.2. Розроблено критерії оцінювання роботи педагогічних працівників та інших працівників ліцею за категоріями.

         Навчальне навантаження викладачів погоджується до виходу їх у відпустку, до 1 липня, повністю – пред початком навчального року.

         Відпустки надаються відповідно до Закону України «Про відпустки».  Педагогічним працівникам до відпусток надається матеріальна допомога.

         Оплата здійснюється згідно Закону України «Про оплату праці» два рази на місяць: 17 та 30 числа.

Притягнені до дисциплінарної відповідальності працівники:

–         2009 рік – 6 працівників

–         2010 – 0 працівників

–         2011 – 7 працівників

–         2012 – 2 працівники

–         2013 – 2 працівники

VІ. Фінансово-господарська діяльність

Планова ревізія фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2007 по 01.07.2009 р. здійснена КРУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі. Порушення, виявлені в ході ревізії,  усунено в повному обсязі.

Стан фінансової діяльності ліцею:

спеціальний фонд 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік
отримані доходи 1034812,58 1136959,19 1013525,80 723527,59
плата за послуги що надається  згідно з функціональними повноваженнями 77448,18 784464,53 623044,62 564377,27
господарська або виробнича діяльність 139558,49 231679,94 258928,81 42506,34
оренда 4601,66 5721,20 11094,09 11424,48
надходження від реалізації майна 116634,25 112730,82 120263,28 105219,50
благодійні внескі 116634,25 115730,12 120063,28 105219,50
видатки 961467,74 1142938,86 1057585,79 669527,19
поточні 923493,74 1100297,07 1035112,79 652030,19
капітальні 37974,00 42641,79 22473,00 17497,00
інші видатки 420,00
фінансовий  результат( +; -) 201166,07 195186,40 151126,41 204706,81
Кредиторка 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік
бюджет 18096,41 13619,44
спеціальний фонд 4724,97 28204,11 46953,61 105842,52

             VІІ. Основні завдання, що стоять перед колективом ліцею у 2014 – 2019 році:

         1. Довести контингент учнів до 500 осіб шляхом ліцензування нових інтегрованих  (збільшення) професій, необхідних для регіонального ринку праці.

         2. Створити матеріально-технічну базу для цих професій.

         3. Використання нових технологій з метою економії паливно-енергетичних ресурсів.

         4. Використання багатоканального фінансування ліцею за рахунок державного та регіонального бюджету.

         5. Використовувати інноваційні технології (інтернет-портали, платформи, навчальні програми) для перепідготовки, курсової підготовки та підвищення кваліфікації.

 

Директор

ДНЗ «Мелітопольський ПЛЗТ»                                          І.Л.Потєряєв

ВИ МОЖЕТЕ ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР