Впровадження елементів дуальної освіти

Впровадження елементів дуальної освіти

З метою створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, забезпечення гнучкості та мобільності організації навчально – виробничого процесу, оновлення змісту освіти на базі ДНЗ «МБЦ ПТО» з підготовки кваліфікованих робітників на з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу. Машиніст тепловоза. Машиніст електровоза» з 1 вересня 2018 року по 1 липня 2020 року прийнято рішення про введення елементів дуальної форми навчання.
Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) у педагогічній термінології використовується з середини 60-х років минулого століття – як нова, більш гнучка форма організації професійного навчання. Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання. Її сутність у тому, що учень частину навчання проходить на робочому місці, повноцінно виконує обов’язки, отримує зарплатню і паралельно – вчиться.
Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.
Зміни в організації навчально-виробничого процесу при запровадженні елементів дуальної системи:
1. Зміна співвідношення навчального часу: теоретичне навчання – 30%, виробниче навчання та виробнича практика – 70% навчальних годин;
2. Упровадження блочно – модульної побудови навчального часу: опанування модуля на базі закладу освіти, а потім чергування: модуль теорії (1-2 тижні) на базі закладу професійно – технічної освіти / модуль практики на базі підприємств, установ, організацій (4-8 тижнів);
3. Оцінювання результатів навчання відповідно до реальних показників професійної підготовки, підтвердженої в умовах виробництва.
На підставі вищеозначеного у навчальному закладі планується реалізувати такий план по впровадженню елементів дуальної форми навчання:
1. Затвердити Заявку і Програму (дорожню карту), розробити навчально – плануючу документацію та оновити зміст начальних програм та графіків навчально – виробничого процесу з урахуванням потреб роботодавців для впровадження дуальної системи з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу. Машиніст тепловоза. Машиніст електровоза».
2. Укласти договір про надання освітніх послуг у сфері професійно – технічної освіти між професійно – технічним закладом і замовником робітничих кадрів та на його підставі договір про проходження виробничого навчання та виробничої практики в умовах виробництва.
Усі вищеозначені дії будуть висвітлюватися на нашому сайті у розділі «Дуальна форма навчання». Якщо Вам цікаво, будь – ласка, слідкуйте за нами у відповідній вкладці.

ВИ МОЖЕТЕ ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР